- Crooij en Flipse verzekeringen -

Zorgt Voor Soepele Zaken

Als onafhankelijke verzekeringsadviseur op Bonaire helpen wij u aan de beste oplossing.

Bedrijfsgebouw

Bedrijfsgebouwverzekering op maat

Uw bedrijfspand is het visitekaartje van uw bedrijf en de plaats waar uw producten of diensten worden gerealiseerd. Daarom is het belangrijk om uw bedrijfspand te verzekeren met een goede opstalverzekering bedrijfspand.

De opstalverzekering bedrijfspand dekt onder andere schade die door storm, brand of blikseminslag is veroorzaakt aan uw pand. De standaarddekking van deze opstalverzekering is uit te breiden met dekking bij schade veroorzaakt door bijvoorbeeld inbraak, vandalisme en waterschade.

Met de opstalverzekering bedrijfspand waarborgt u de continuïteit van uw onderneming. Wij helpen u graag met het samenstellen van een passende opstalverzekering bedrijfspand tegen een scherpe premie. Wij vragen offertes op bij de verschillende maatschappijen en zetten de premies en voorwaarden voor u op een rijtje. Neem gerust contact met ons op voor een afspraak.

Voordelen van de opstalverzekering bedrijfspand

 • Dekt schade aan uw bedrijfspand als gevolg van brand, storm en blikseminslag, etc.
 • Uit te breiden met onder andere dekking tegen schade door vandalisme en inbraak.
 • Wij onderhandelen voor u de meest scherpe premie

U gaat een woning bouwen of verbouwen

Uw eigen woning (laten) bouwen of verbouwen is een spannend project. Daarbij kan er wel eens iets misgaan. Dit kan zijn een menselijke fout, of bijvoorbeeld een storm waardoor uw in aanbouw zijnde woning wordt beschadigd. Maar ook diefstal van bouwmaterialen behoort tot de mogelijkheden van de dekking.

Wist u dat een opstalverzekering geen schade vergoedt die ontstaat tijdens bouwen of verbouwen? Hiervoor dient dan ook een bouwverzekering. Dat geldt voor schade aan uw eigen woning en voor schade die het werk aan uw woning veroorzaakt bij anderen. Ook tijdens de onderhoudstermijn.

Aansprakelijkheid is ook mee te verzekeren op een bouwverzekering

Veroorzaken de werkzaamheden schade bij anderen? Dan bent u daarvoor verzekerd. Let op: dit geldt alleen voor schade die u veroorzaakt tijdens de bouw of verbouwing, of tijdens de onderhoudsperiode.
De premie van een bouwverzekering hangt af van een aantal zaken, onder andere:

• De bouwtermijn;
• De (geschatte) eindwaarde van het bouwwerk.

De voorwaarden van bouwverzekering kunnen zeer verschillend zijn bij de verschillende verzekeraars. Het is dan ook van belang om u goed te laten adviseren. Wij helpen u hiermee graag verder.

Inventaris

Zekerheid met de inventarisverzekering en de goederenverzekering

Een inventarisverzekering en een goederenverzekering verzekeren u tegen de gevolgen van onder andere schade door brand, inbraak, ontploffing en blikseminslag, overstroming

Stel u voor dat door inbraak uw voorraad goederen wordt gestolen, en u de voorraad opnieuw moet inkopen. Of dat door brand de volledige voorraad goederen en inventaris (als kassa en kantoormeubelen) verloren gaan, dit zijn kosten die het voortbestaan van de onderneming in gevaar kunnen brengen wanneer deze niet op de juiste manier zijn verzekerd.

U bepaalt zelf welke dekking u wenst. Wij zullen bij de verschillende maatschappijen voor offertes zodat u de mogelijkheid heeft om te kiezen tussen verschillende maatschappijen, voorwaarden en premies. Wij zullen ervoor zorgen dat u de meest scherpe premies krijgt aangeboden.

Door de schade kunt u waarschijnlijk -een deel van- de werkzaamheden niet langer uitvoeren, waardoor u ook omzetderving heeft. Deze is daarom meeverzekerd in deze zakelijke inboedelverzekering.

Rechten & Plichten

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor adviserende beroepen Werkt u in een adviserend beroep? Dan kan een fout van u of één van uw werknemers grote gevolgen hebben. Met een beroepsaansprakelijkheids-verzekering weet u zich verzekerd tegen vermogensclaims als gevolg van bijvoorbeeld verkeerde adviezen. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor iedereen die in zijn beroep een belangrijke adviserende taak heeft, zoals bijvoorbeeld een advocaat, een notaris, een bedrijfsadviseur of een arts. Naast de vermogensschade zijn ook eventuele verweerkosten gedekt binnen de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Beroepsaansprakelijkheid is géén bedrijfsaansprakelijkheid Veel ondernemers denken met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) alle eventuele aansprakelijkheden af te dekken. Dit is een groot misverstand: een AVB dekt geen beroepsaansprakelijkheid! Terwijl grote schades juist vaak bij zaken die verband houden beroepsaansprakelijkheid ontstaan. Voordelen van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Dekking van beroepsaansprakelijkheid bij vermogensschade als gevolg van verkeerde adviezen.
 • Ook juridische kosten van eventueel verweer worden vergoed.
 • Scherpe premie en uitstekende voorwaarden.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt privé-vermogen

Bent u bestuurder, commissaris of toezichthouder van een vennootschap? Dan kunt u, als de onderneming door de rechter wordt veroordeeld, hiervoor als bestuurder aansprakelijk worden gesteld in uw privé-vermogen. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt dit risico af.

Ook voor een onbedoelde fout of voor illegale of onverantwoordelijke daden van uw medebestuurders kunt u als bestuurder aansprakelijk worden gesteld. In dat geval kan ook uw privé-vermogen worden gevorderd. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verzekert u tegen dit risico en de juridische kosten die u in een dergelijke situatie moet maken.

Loopt u risico om als bestuurder aansprakelijk te kunnen worden gesteld?

Deze vraag kunnen wij pas beantwoorden als wij u hebben gesproken. Mocht het antwoord ‘ja’ zijn, dan kunnen wij u helpen met een uitstekende bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Mocht u dan toch als bestuurder aansprakelijk worden gesteld, weet u in elke geval zeker dat dit uw privé-vermogen niet aantast. Bel ons gerust voor een vrijblijvend gesprek.

Voordelen van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

 • Dekking van aansprakelijkheid bestuurders, commissarissen en toezichthouders.
 • Ook juridische kosten van eventueel verweer worden vergoed.
 • Scherpe premie en uitstekende voorwaarden.

Bedrijfsschade

Bedrijfsschadeverzekering dekt vaste kosten én omzetderving Als uw bedrijf wordt getroffen door van buiten komend onheil is dat al vervelend genoeg. Maar uw opstal- en inventaris-,goederenverzekering dekken niet de schade die u oploopt omdat uw bedrijfsprocessen stil komen te liggen. Als u dit risico wilt afdekken, sluit u een bedrijfsschadeverzekering af. De bedrijfsschadeverzekering vangt het grootste deel van uw vaste, doorlopende kosten op en biedt u tevens een vergoeding voor omzetderving. Ook de kosten die u moet maken voor de instandhouding en hervatting van uw bedrijfsactiviteiten worden binnen de verzekering bedrijfsschade vergoedt. Voorkom erger met de verzekering bedrijfsschade Met een bedrijfsschadeverzekering waarborgt u dus de continuïteit van uw bedrijf in geval van brand of andere calamiteiten. Graag begeleiden wij u bij het maken van een risico-analyse, zodat u bewust uw eigen keuzes kunt maken, Voordelen van de bedrijfsschadeverzekering
 • Dekt de vaste bedrijfskosten en de kosten voor de instandhouding en   hervatting van de werkzaamheden.
 • Ook omzetderving is meeverzekerd.
 • Scherpe premie en uitstekende voorwaarden.
Met de extra kostenverzekering snel weer aan de slag na een calamiteit Als u na bijvoorbeeld een brand uw bedrijfsprocessen voort moet zetten op een andere locatie, brengt dat veel extra kosten met zich mee. De extra kostenverzekering vergoedt de extra kosten van uw tijdelijke bedrijfspand en de apparatuur die u moet huren. Zo kunt u weer snel herstarten. De extra kosten verzekering is met name bedoeld voor ondernemers die aan een bescheiden investering genoeg hebben om hun werkplek te herstellen. Bijvoorbeeld als u geen eigen bedrijfspand nodig heeft om uw omzet te kunnen continueren. Extra kosten verzekering of andere oplossing? De extra kostenverzekering verzekert echter geen omzetderving. Mocht een grote schade ook invloed hebben op uw winst, dan is een bedrijfsschadeverzekering wellicht beter geschikt voor uw situatie. Twijfelt u welke polis het beste bij u past? Vraag het ons, wij adviseren u graag. Voordelen van de extra kostenverzekering
 • Dekking van de tijdelijke kosten ten behoeve van de herstart van uw werkzaamheden.
 • Geschikt voor ondernemers die geen eigen bedrijfspand nodig hebben voor hun activiteiten.
 • Scherpe premie en uitstekende voorwaarden.

Vervoer & Transport

Goederen transportverzekering voor elke lading Als u regelmatig grotere hoeveelheden goederen vervoert, is de kans groot dat u wel eens schade oploopt. Dat is niet alleen vervelend voor u als transporteur of leverancier, maar ook voor de ontvanger ervan. Met de goederen transportverzekering weet u zich verzekerd tegen deze schade. De goederentransportverzekering keert uit bij schade tijdens het transport van goederen, of het nu om beschadiging of verlies gaat. Ook als de vervoerder zelf aansprakelijk is, keert de goederen transportverzekering uit. Zo houdt u uw kwaliteit hoog en uw klanten tevreden, ook als het eens mis gaat. Goederentransportverzekering voor expediteurs Heeft u een expeditiebedrijf en is het vervoeren van goederen uw belangrijkste business? Maak dan een afspraak voor een maatwerkofferte voor uw goederen transportverzekering. Wij helpen u graag om de beste polis tegen de laagste kosten samen te stellen. Voordelen van de goederen transportverzekering
 • Vergoeding van schade aan goederen door verlies of beschadiging tijdens transport.
 • Verzekering keert ook uit bij eigen aansprakelijkheid.
 • Scherpe premie en uitstekende voorwaarden.

Voor de ondernemer

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Zeker voor ondernemers zijn de gevolgen van arbeidsongeschiktheid enorm. Als u als ondernemer of ZZP-er arbeidsongeschikt wordt, gaat de overheid ervan uit dat u uw eigen zaken heeft geregeld. Speciaal daarvoor is er de arbeidsongeschiktheidsverzekering ondernemer. Wist u dat jaarlijks één op de tien ondernemers te maken krijgt met arbeidsongeschiktheid? Mocht het u overkomen, dan is het prettig als u zich geen zorgen hoeft te maken over uw inkomen. Als u door arbeidsongeschiktheid geheel of gedeeltelijk moet stoppen met werken, vallen uw inkomsten of een deel daarvan weg. De arbeidsongeschiktheidsverzekering ondernemer keert in zo’n geval elke maand een bedrag uit, zodat u verder kunt leven zonder grote financiële zorgen. Arbeidsongeschiktheid ondernemer zelf regelen Omdat u niet kunt terugvallen op sociale verzekeringen, is het belangrijk om uw risico’s en de gevolgen van eventuele arbeidsongeschiktheid als ondernemer goed in kaart te brengen. Wij helpen u graag met het maken van uw afwegingen. Neem gerust contact met ons op voor een adviesgesprek. Kenmerken van de arbeidsongeschiktheidsverzekering ondernemer
 • Zekerheid van inkomen voor ondernemers.
 • Maandelijkse uitkering bij volledige of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.
 • U kunt zelf de hoogte en duur van de uitkering bepalen.
 • U kunt kiezen uit verschillende dekkingsvarianten.
 • Scherpe premies omdat wij de beste aanbiedingen voor u vergelijken.
Met de zakenreisverzekering gerust op pad Gaat u of één van uw werknemers wel eens op een business trip? Vergeet dan niet om een zakenreisverzekering af te sluiten. Velen realiseren zich niet dat een particuliere reisverzekering niet uitkeert als er iets misgaat als u zakelijk reist! Daarnaast hebben businessreizen vaak een grotere financieel belang en dus ook een groter financieel risico. Met een zakenreisverzekering weet u zich hiertegen verzekerd. Ook als u of uw medewerker plotseling moet terugkeren en er iemand anders in de plaats moet afreizen. Zakelijke reisverzekering op maat U kunt uw zakenreisverzekering zo eenvoudig of uitgebreid maken als u zelf wilt. Zo kunt u bijvoorbeeld medische kosten meeverzekeren. Of u sluit de zakenreisverzekering af voor reisgezelschappen van meerdere personen. Wilt u weten wat voor de beste oplossing is? Maak dan eens een vrijblijvende afspraak met ons. Voordelen van de zakenreisverzekering
 • Uitgebreide dekking van kosten als gevolg van schade tijdens zakelijke reizen.
 • Op maat uit te breiden met bijvoorbeeld een annuleringsverzekering.
 • Scherpe premie en uitstekende voorwaarden.
Pensioen voor een zelfstandige Natuurlijk bent u als zelfstandige vooral bezig met uw bedrijf en niet met de periode na uw 65ste. Toch is het verstandig om er nu alvast over na te denken.! Pensioenopbouw is voor veel ondernemers geen overbodige luxe. Lang niet elk bedrijf wordt snel verkocht, lang niet elke klantportefeuille brengt de marktwaarde. Op Bonaire is het fiscale voordeel om in een pensioenverzekering te sparen niet meer van toepassing, i.v.m. de afschaffing van de winstbelasting. Door met een pensioenverzekering nu al te sparen voor later kunt u een prima pensioen opbouwen. Pensioen ondernemer: hoeveel heeft u nodig? Hoeveel pensioen u straks echt nodig hebt, hangt af van veel factoren. Heeft u een eigen huis en komt dat voor uw pensioen vrij? Heeft u nog inwonende kinderen die straks misschien gaan studeren? Hoeveel verwacht u aan uw bedrijf over te houden? Wij zetten uw financiën van later graag voor u op een rij. Bel ons gerust voor een vrijblijvende afspraak. Kenmerken van het pensioen zelfstandige
 • Flexibele pensioenverzekering: kies zelf voor beleggen of sparen voor later.
 • Pensioenverzekering is tussentijds aan te passen aan uw wensen en situatie.
 • Uw pensioenverzekering wordt op maat voor u samengesteld.
 • Wij adviseren u en vergelijken de beste aanbiedingen uit de markt.

Als u als ondernemer onverhoopt komt te overlijden heeft dit niet alleen grote gevolgen voor uw gezin, maar ook voor uw bedrijf en zakelijke partners. De ondernemers overlijdensrisicoverzekering biedt achterblijvers in zo’n situatie de eerste financiële zekerheid.

Indien u komt te overlijden, keert deze levensverzekering een van tevoren vastgesteld bedrag uit aan uw nabestaanden, uw zakelijke partners of aan de onderneming. Zo weet u zeker dat uw gezin niet in financiële problemen terechtkomt en dat de continuïteit van uw bedrijf is gewaarborgd.

Levensverzekering is maatwerk

Als ondernemer heeft u te maken met zowel persoonlijke als zakelijke risico’s bij overlijden. Het vaststellen van de juiste dekking van uw overlijdensrisicoverzekering hangt dan ook af van veel factoren en uw persoonlijke wensen en mogelijkheden. Zo kunt u bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering sluiten op  één of op twee levens. Afhankelijk van de hoogte van de gekozen dekking vindt er een medische keuring plaats.

Kenmerken van de overlijdensrisicoverzekering ondernemers

 • Keert een van tevoren vastgesteld bedrag uit aan achterblijvers.
 • Eerste waarborg voor de continuïteit van uw bedrijf na overlijden.
 • Af te sluiten op één of op twee levens.
 • U kunt zelf de hoogte van de uitkering en de dekkingsperiode bepalen.
 • Mogelijkheid om premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid me te verzekeren.
 • Zekerheid voor achterblijvers tegen een aantrekkelijke premie.
 • Wij adviseren u en vergelijken de beste aanbiedingen uit de markt.

levensverzekering voor zakelijke partners

Als u een compagnon heeft, bent u voor een belangrijk deel afhankelijk van uw zakelijke partner. U versterkt elkaar, bepaalt samen de strategie en toont ondernemersdurf. Maar wat als uw compagnon door overlijden wegvalt? In zo’n geval kan de compagnonsverzekering uitkomst bieden.

Wanneer een compagnon komt te overlijden, krijgen de erfgenamen zijn of haar deel van het bedrijf. Dit kan de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen. De compagnonsverzekering keert de achtergebleven compagnon een geldbedrag uit, waarmee hij het aandeel van zijn overleden compagnon kan overnemen.

Levensverzekering compagnon is logisch

De compagnonsverzekering is een logische polis. Als u met uw levenspartner een huis koopt, sluit u een verzekering af op elkaars leven. Waarom zou u dat bij een groot financieel belang als een bedrijf dan niet doen? Waar een overlijdensrisicoverzekering u in uw privé beschermt, doet de compagnonsverzekering dat in uw zakelijke situatie.

Het vaststellen van de juiste dekking van de compagnonsverzekering hangt af zowel zakelijke factoren en uw persoonlijke financiële situatie. Wij helpen u graag met het maken van uw afwegingen. Neem gerust contact met ons op voor een adviesgesprek.

Voordelen van de compagnonsverzekering

Keert een van tevoren vastgesteld bedrag uit aan de compagnon.
Levensverzekering compagnon is af te sluiten één of twee levens.
De dekkingsperiode en hoogte van uitkering kunt u zelf bepalen.
Compagnonverzekering kan tussentijd worden aangepast.
Scherpe premies omdat wij de beste aanbiedingen voor u vergelijken.

Voor de werknemer

Pensioenverzekering, de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde

Het werknemerspensioen is in de afgelopen jaren de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde geworden. Als u de beste medewerkers wilt aantrekken en behouden, is een goede pensioenverzekering voor uw personeel een vereiste.

Het grote voordeel van een werknemers pensioen is dat uw personeel er tijdens het sparen geen belasting over hoeven af te dragen. Pas als het pensioen tot uitkering komt, wordt er inkomstenbelasting over geheven. Het belastingtarief over de uitkering op dat moment is vrijwel altijd veel lager dan het tarief dat nu voor hen geldt voor de inkomstenbelasting.

Werknemers pensioen: kosten beheersbaar houden

Als ondernemer wilt u de kosten natuurlijk wel beheersbaar houden. Een goede collectieve pensioenverzekering biedt u de flexibiliteit om dit te realiseren. U kunt kiezen voor sparen en/of beleggen, eigen premiebijdrage van uw mensen en de speelruimte van de opbouw zelf bepalen.

Het samenstellen van een collectieve pensioenregeling voor uw personeel is afhankelijk van vele factoren. Daarnaast is er een uitgebreid aanbod in de markt voor pensioenverzekeringen die op maat geleverd worden. Wij helpen u graag met het maken van uw afwegingen. Neem gerust contact met ons op voor een adviesgesprek.

Kenmerken en voordelen pensioenverzekering op een rij

 • Werknemers behouden en aantrekken door goede arbeidsvoorwaarden.
 • Pensioenverzekering is een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde.
 • Optimale kostenbeheersing door maatwerk pensioenregeling.
 • Mogelijkheid voor premiebijdrage van uw werknemers.
 • Optimaal profiteren van fiscale mogelijkheden voor u en uw werknemers.
 • Scherpe premies omdat wij de beste aanbiedingen voor u vergelijken.

Collectieve ongevallenverzekering

Uit cijfers van het CBS blijkt dat veel meer mensen slachtoffer worden van een bedrijfsongeval dan als gevolg van een verkeersongeluk. Wilt u uw werknemers op zo’n moment een -financiële- helpende hand bieden? Sluit dan de collectieve ongevallenverzekering voor hen af.

Een collectieve ongevallenverzekering keert uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van werknemers. Door de verzekering op te nemen in het pakket met secundaire arbeidsvoorwaarden, profileert u zich als een betrokken werkgever.

Ook collectieve ongevallenverzekering in pakket bedrijfsverzekeringen

De collectieve ongevallenverzekering is een overzichtelijk product: u krijgt slechts 1 polis voor uw gehele bedrijf en hoeft de in- en uitdiensttredingen niet door te geven. U kunt er tevens voor kiezen uw mensen 24 uur per dag tegen ongevallen te verzekeren. Daarbij krijgt u extra korting als u de polis opneemt in uw pakketpolis bedrijfsverzekeringen.

Voordelen van de collectieve ongevallenverzekering werknemers

 • Keert uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van werknemers tijdens werktijd.
 • Uit te breiden tot 24 uurs dekking.
 • Scherpe premie en uitstekende voorwaarden.
 • Extra: neem uw collectieve ongevallenverzekering werknemers op in het totaalpakket bedrijfsverzekeringen en profiteer van extra premievoordeel.

Met de zakenreisverzekering gerust op pad Gaat u of één van uw werknemers wel eens op een business trip? Vergeet dan niet om een zakenreisverzekering af te sluiten. Velen realiseren zich niet dat een particuliere reisverzekering niet uitkeert als er iets misgaat als u zakelijk reist! Daarnaast hebben businessreizen vaak een grotere financieel belang en dus ook een groter financieel risico. Met een zakenreisverzekering weet u zich hiertegen verzekerd. Ook als u of uw medewerker plotseling moet terugkeren en er iemand anders in de plaats moet afreizen. Zakelijke reisverzekering op maat U kunt uw zakenreisverzekering zo eenvoudig of uitgebreid maken als u zelf wilt. Zo kunt u bijvoorbeeld medische kosten meeverzekeren. Of u sluit de zakenreisverzekering af voor reisgezelschappen van meerdere personen. Wilt u weten wat voor de beste oplossing is? Maak dan eens een vrijblijvende afspraak met ons. Voordelen van de zakenreisverzekering
 • Uitgebreide dekking van kosten als gevolg van schade tijdens zakelijke reizen.
 • Op maat uit te breiden met bijvoorbeeld een annuleringsverzekering.
 • Scherpe premie en uitstekende voorwaarden.

Crooij en Flipse Verzekeringen

Uw onafhankelijke verzekeringsadviseur op Bonaire

Wij geven u graag advies

WhatsApp Vraag via Whatsapp