Ons kantoor

Als onafhankelijke verzekeringsadviseur op Bonaire
helpen wij jou aan de beste oplossing.

Neem direct contact op
persoonlijk

Wij vinden het belangrijk dat u zich begrepen voelt, en dat uw mensen worden vervult.

zekerheid

Wij wegen bij alle maatschappijen de voors en tegens tegen elkaar af voor de beste oplossing voor u.

laag drempelig

Iedereen is welkom en we vinden altijd een verzekering die aansluit bij uw persoonlijke wensen.

Over ons

Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In deze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in ons kantoor: Crooij & Flipse Verzekeringen en Hypotheken.

Verzekeringen

Of het nu een woon-, auto- of andere verzekering is, zorg ik voor de verzekering die passend is. Alle voors en tegens van alle maatschappijen weeg ik tegen elkaar af zodat ik de best oplossing kan bieden voor jou.

Met zekerheid de beste oplossing voor jouw specifieke wensen.

John Flipse
Uw adviseur bij Crooij&Flipse

 

Hypotheek advies

Wil je een huis kopen op Bonaire voor eigen bewoning of als investering en heb je een hypotheek nodig? Dan begeleid ik jou van A tot Z. Ik schakel voor jou met alle benodigde instanties, geef aan welke gegevens er nodig zijn en heb regelmatig contact met je over de voortgang. Indien je in het buitenland woont en een huis wilt bouwen of een bestaand huis wilt kopen op Bonaire, dan kan ik je met de hedendaagse technologieën nog beter van dienst zijn en zorgen dat je met een gerust hart de hypotheek rond krijgt en de bouw kunt volgen.

Reinier Gunther
Senior adviseur bij Crooij&Flipse

Hoe komen wij tot
een advies?

Hoe komen wij tot een advies?

Volledige advies vrijheid
Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Ondernemersvrijheid

Geen enkele financiÄ—le instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om u te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer.

Keuze van aanbieders

De markt kent meerdere aanbieders van financiële producten en diensten. Vaak hebben deze aanbieders verschillende financiële producten. De keuze van de maatschappij en het product hangt samen met het wensenpakket van onze client. De selectie hierbij wordt gemaakt zal worden gemaakt op basis van een aantal criteria. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring hoe de instelling zich opstelt als een beroep wordt gedaan op een uitkering.

Wij vragen ook iets van u

Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u.

Juiste en volledige informatieverstrekking is zeer belangrijk. Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben, vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons informeert bij wijzigingen die van belang kunnen zijn. Denk hierbij aan autowijzigingen, verhuizing, gezinsuitbreiding, emigratie, huwelijk, verbouwing, verkoop woning etc.

Totaalbeeld
Uw financiėle portefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiėle producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een totaalbeeld te hebben. Zo kan voorkomen worden dat wij u niet attent zouden maken op een bepaald risico omdat wij konden denken dat u dit elders al geregeld had. Daarom vragen wij u mee te werken aan het vervolmaken van het totaalbeeld van uw financiële dienstenpakket.

Persoonsgegevens
Om uw belangen op het gebied van financiële diensten te behartigen, zullen wij u om een aantal persoonsgegevens vragen. Wij gaan hier uiteraard zorgvuldig mee om.