- Crooij en Flipse verzekeringen -

Ons kantoor Op Bonaire

Als onafhankelijke verzekeringsadviseur op Bonaire helpen wij u aan de beste oplossing.

Ons kantoor is gespecialiseerd in financiėle diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is.

In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In deze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in ons kantoor: Crooij & Flipse Verzekeringen Hypotheken en Pensioenen

John Flipse

Uw adiveur bij Crooij & Flipse verzekeringen

Wilt u een huis kopen op Bonaire voor eigen bewoning of als investering en heeft u een hypotheek nodig? Dan begeleid ik u van A tot Z. Ik schakel voor u met alle benodigde instanties, geef aan welke gegevens er nodig zijn en heb regelmatig contact met u over de voortgang. Indien u in het buitenland woont en een huis wilt bouwen of een bestaand huis wilt kopen op Bonaire, dan kan ik u met de hedendaagse technologieën nog beter van dienst zijn en zorgen dat u met een gerust hart de hypotheek rond krijgt en de bouw kunt volgen.

Reinier Gunther

Senior Adviseur bij Crooij & Flipse verzekeringen

Email

U kunt ons mailen of gebruik maken van ons contactformulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Telefoon

U kunt ons altijd bellen of Whatsappen. Wij staan u graag te woord en zullen u met gepast advies helpen.

Bezoek

Ons kantoor heeft geen vaste openingstijden. Daarom is het beter om ons even te bellen, emailen of Whatsapppen.

Kaya Opal 8, Kralendijk

Communicatie

Onze communicatie met u voeren wij in het Nederlands en desgewenst in het engels. Dit kan op verschillende manier plaatsvinden. Een persoonlijk gesprek bij ons op kantoor of bij u thuis, schriftelijk, per e-mail, telefonisch of via Skype. Wij horen graag uw voorkeuren.

Tevens sturen wij 3 a 4 keer per jaar een nieuwsbrief.

Ons kantoor kent geen vaste openingstijden, wanneer u kantoor wenst te bezoek belt u dan even voor een afspraak.

Lidmaatschappen en registraties

Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

  • AFM
  • KvK

Autoriteit Financiėle Markten (AFM)
De AFM (www.afm.nl) houdt krachtens de wet toezicht op ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, verzekeren en pensioenen. Ons kantoor is bij de AFM BES Register onder nummer >>>>>>> leden.

Kamer van Koophandel (KvK)
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 7806.

Onze dienstverlening

Wij beschikken over een vergunning om te adviseren en te bemiddelen in financiėle producten en diensten van diverse aanbieders. Hierna leest u op welke gebieden wij u van dienst kunnen en mogen zijn.

Schadeverzekeringen
Vrijwel iedereen heeft wel één of meer schadeverzekeringen. Dat kan gaan om de verzekering van uw inboedel of van uw auto. Wellicht hebt u ook behoefte aan schadeverzekeringen die u beschermen tegen financiėle schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal of aansprakelijkheid. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in schadeverzekeringen. Dit betekent uiteraard ook dat wij in geval schade uw 1e aanspreekpunt zullen zijn en dit proces zullen begeleiden

Levensverzekeringen
Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Van een eenvoudige verzekering om de uitvaart te bekostigen tot complexe verzekeringen om uw pensioen te financieren. Maar ook een verzekering waarmee u te zijner tijd de schuld van uw hypotheek aflost, kan een vorm van levensverzekering zijn. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in levensverzekeringen..

Hypothecair krediet
Indien u een woning koopt, zult u hiervoor waarschijnlijk een hypotheek afsluiten. Dat is een belangrijk adviesmoment. Immers u beslist hier over een verplichting die u aangaat voor een lange periode.
Bij zo’n beslissing moet u als consument op veel zaken letten. Niet alleen op de hoogte van de rente maar ook op de periode waarvoor u de rente vastzet en wat de mogelijkheden zijn om de lening vervroegd af te lossen. Zo zijn er nog meer adviesaspecten die voor u belangrijk zijn. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in hypotheken.

Hoe komen wij tot een advies?

Volledige advies vrijheid
Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Ondernemersvrijheid
Geen enkele financiėle instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om u te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer.

Keuze van aanbieders
De markt kent meerdere aanbieders van financiële producten en diensten. Vaak hebben deze aanbieders verschillende financiële producten. De keuze van de maatschappij en het product hangt samen met het wensenpakket van onze client. De selectie hierbij wordt gemaakt zal worden gemaakt op basis van een aantal criteria. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring hoe de instelling zich opstelt als een beroep wordt gedaan op een uitkering.

Incasso van de premies

Wij fungeren als “niet”incasserend tussenpersoon. Dit betekent dat u de premies die u verschuldigd bent voor de afgesloten afgesloten verzekering(en) altijd rechtsstreeks dient te voldoen aan de desbetreffende verzekeraar en niet aan ons als tussenpersoon. Voor vragen omtrent de ontvangen facturen of andere vragen hieromtrent staan wij uiteraard tot uw beschikking.

 

Vergoeding dienstverlening

De vergoeding die wij ontvangen voor de dienstverlening die wij verrichten is veelal op basis van commissie die wij ontvangen van de verzekeraar waar het produkt is ondergebracht. Dit heeft met name betrekking op schadeverzekeringen (opstal-, inboedel, auto-, reis,  aansprakelijkheidsverzekeringen etc).

Sommige produkten zullen op basis van een vooraf vastgesteld tarief worden bemiddeld. Dit geldt met namen voor Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Voorafgaand aan het moment van adviseren zal duidelijk worden aangegeven op welke wijze de vergoeding van onze dienstverlening plaats zal vinden.

Wij vragen ook iets van u

Om uw belangen op het gebied van financiėle diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u.

Juiste en volledige informatieverstrekking is zeer belangrijk. Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben, vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons informeert bij wijzigingen die van belang kunnen zijn. Denk hierbij aan autowijzigingen, verhuizing, genzinsuitbreiding, emigratie, huwelijk, verbouwing, verkoop woning etc.

Totaalbeeld
Uw financiėle portefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiėle producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een totaalbeeld te hebben. Zo kan voorkomen worden dat wij u niet attent zouden maken op een bepaald risico omdat wij konden denken dat u dit elders al geregeld had. Daarom vragen wij u mee te werken aan het vervolmaken van het totaalbeeld van uw financiėle dienstenpakket.

Persoonsgegevens
Om uw belangen op het gebied van financiėle diensten te behartigen, zullen wij u om een aantal persoonsgegevens vragen. Wij gaan hier uiteraard zorgvuldig mee om.

Crooij en Flipse Verzekeringen

Uw onafhankelijke verzekeringsadviseur op Bonaire

Wij geven u graag advies

WhatsApp Vraag via Whatsapp